master's thesis
POVEZANOST POLIMORFIZMA RS1799983 GENA ENDOTELNE SINTAZE DUŠIKOVA MONOKSIDA S PERINATALNIM HIPOKSIČNO-ISHEMIČNIM OŠTEĆENJEM MOZGA

Ljubomir Šamanović (2012)
University of Split
School of Medicine