Pages

Klinička i radiološka obilježja osoba oboljelih od HLA-B*35 nediferenciranog spondiloartritisa
Klinička i radiološka obilježja osoba oboljelih od HLA-B*35 nediferenciranog spondiloartritisa
Daniela Šošo
SpA su grupa bolesti u koje ubrajamo AS, ReA, PsA, SpA vezan za IBD, juvenilni SpA i nediferencirani oblik SpA. Bolesnici s nediferenciranim oblikom ne zadovoljavaju dijagnostičke kriterije drugih podtipova bolesti, barem ne u početku. S vremenom ovi bolesnici mogu razviti jedan od diferenciranih oblika. Genetski profil ovih bolesnika često uključuje prisustvo HLA- B*27 alela. Prema zadnjim ASAS klasifikacijskim kriterijima iz 2011.g za dijagnozu aksijalnog oblika SpA potrebno...
Kliničko-epidemiološke značajke akutnog koronarnog sindroma u žena hospitaliziranih u KBC-u Split
Kliničko-epidemiološke značajke akutnog koronarnog sindroma u žena hospitaliziranih u KBC-u Split
Diana Nonković
Istraživanje je provedeno u cilju utvrđivanja kliničko-epidemioloških značajki AKS-a u žena iz Splitsko-dalmatinske županije, hospitaliziranih od AKS-a u KBC-u Split u dvogodišnjem razdoblju 2007.-2008. godine. Žene su činile približno trećinu hospitaliziranih od AKS-a tijekom promatranog razdoblja. Među ženama s AKS-om u približno 4/5 utvrđen je AIM, a kod svake pete NAP, pri čemu je NSTEMI utvrđen u 28, 7% slučajeva, STEMI u 25, 2% te NAP u 21, 6%, dok je AIM ostao...
Kvaliteta života ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, psihijatrijskim i tjelesnim komorbiditetima
Kvaliteta života ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, psihijatrijskim i tjelesnim komorbiditetima
Tina Peraica
Ciljevi istraživanja su bili istražiti zadovoljstvo općom kvalitetom života i općim zdravljem, specifična područja kvalitete života (tjelesno i psihičko zdravlje, socijalni odnosi i okruženje) kod veterana s PTSP-om u odnosu na zdravu kontrolu te njihovu kvalitetu života u odnosu na psihijatrijske i tjelesne komorbiditete, težinu kliničke slike, sociodemografske karakteristike, neka ratna i poslijeratna iskustva. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 164 veterana s PTSP-om i...
Mediteranska prehrana, percepcija stresa i blagostanja u studenata zdravstvenog usmjerenja
Mediteranska prehrana, percepcija stresa i blagostanja u studenata zdravstvenog usmjerenja
Mario Marendić
CILJ: Cilj ovog istraživanja je bio istražiti učestalost mediteranske prehrane te procijeniti pouzdanost i valjanost hrvatske inačice kratkog Indeksa konzumiranja mediteranske prehrane u uzorku studenata zdravstvenih usmjerenja sa Sveučilišta u Splitu. METODE: Presječno istraživanje je provedeno u razdoblju od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine. Studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (N = 360) su predstavljali inicijalni uzorak koji se koristio u svrhu...
Nova dorzalna pločica na zaključavanje za prijelome distalnog okrajka palčane kosti - biomehanička studija
Nova dorzalna pločica na zaključavanje za prijelome distalnog okrajka palčane kosti - biomehanička studija
Josip Knežević
Prijelomi distalnog okrajka radijusa spadaju među najčešće ozljede skeleta (15 % svih prijeloma), te su nakon kompresivnih prijeloma kralješaka najčešći osteoporotski prijelomi, te često rezultiraju narušenim funkcijskim statusom šake i ručnog zgloba, te bolovima i deformitetom. Uzimajući u obzir povećanje prosječne životne dobi, te razinu aktivnosti starije populacije, adekvatno liječenje ovih prijeloma ima sve veću važnost. Takva vrsta ozljede se najčešće...
Novel hybrid PET/MRI applications in  neurocognitive disorders
Novel hybrid PET/MRI applications in neurocognitive disorders
Ana M. Franceschi
Introduction: Hybrid brain PET/MRI is a novel imaging modality which offers great advantages over PET/CT in the evaluation of neurocognitive disorders. Specifically, the structural MRI component offers superior soft tissue contrast, lack of radiation exposure, and more information regarding intrinsic tissue characteristics when compared to CT, therefore improving anatomic localization and increasing diagnostic accuracy. Methods: We performed three retrospective studies to analyze:...
POREMEĆAJI PONAŠANJA, RODITELJSKI STRES I KVALITETA ŽIVOTA U DJECE LIJEČENE KAO KASNA NEDONOŠČAD U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
POREMEĆAJI PONAŠANJA, RODITELJSKI STRES I KVALITETA ŽIVOTA U DJECE LIJEČENE KAO KASNA NEDONOŠČAD U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Branka Polić
Kasna nedonoščad ima povećan rizik za poteškoće ponašanja i za lošiju kvalitetu života. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati poremećaje u ponašanju i kvalitetu života u kasne nedonoščadi kao i razinu stresa u njihovih roditelja. Ponašanje djece procijenjeno je upitnikom Child Behavior Checklist (CBCL) u telefonskom intervjuu s majkama. Kvaliteta života procijenjena je pomoću upitnika Royal Alexandra Hospital for Children Measure of Function (RAHC MOF). Stres u...
POTPUNOST IZVJEŠĆA I KVALITETA DOKAZA U KLINIČKIM SMJERNICAMA
POTPUNOST IZVJEŠĆA I KVALITETA DOKAZA U KLINIČKIM SMJERNICAMA
Ružica Tokalić
Ciljevi: Istraživanja opisana u ovoj disertaciji imaju za cilj dati odgovore na pitanja o trenutnom stanju smjernica za kliničku praksu u Republici Hrvatskoj i Europi, o učinkovitosti alata, smjernica za izvještavanje, u procjeni kliničkih smjernica, te o učinkovitosti edukacije o pristupu procjeni dokaza koji stoje iza preporuka u kliničkim smjernicama. Metode: Dva istraživanja o smjernicama za kliničku praksu i smjernicama za izvještavanje bila su presječnog ustroja, na kohorti...
POUZDANOST ZNANSTVENIH PUBLIKACIJA U BIOMEDICINI
POUZDANOST ZNANSTVENIH PUBLIKACIJA U BIOMEDICINI
Mario Malički
Introduction: Science pertains to be self-critical, self-correcting, and ultimately replicable. As 1.7% scientists admitted fabrication or modification of data, and instances of authorship, citation, publication and peer review manipulations have been discovered, we sought to explore the integrity of biomedical publications, especially regarding authorship, nonpublication and means of reducing dissemination bias. Methods: Using three observational studies we analyzed: a) answers to the...
PREVALENCIJA BOLI I ČIMBENICI POVEZANI S BOLI U BOLESNIKA LIJEČENIH KRONIČNOM HEMODIJALIZOM
PREVALENCIJA BOLI I ČIMBENICI POVEZANI S BOLI U BOLESNIKA LIJEČENIH KRONIČNOM HEMODIJALIZOM
Tonći Brković
Cilj: Bolesnici liječeni e odijalizo (HD) tuže se na postojanje različiti vrsta boli koja je učestala i ograničavajuća u svakodnevnom životu. Cilj ovog istraživanja bio je sažeti znanje o boli u HD bolesnika izrado pri arnog istraživanja i kori tenje metode sustavnog pregleda literature. Metode: Pri arno istraživanje obu vatilo je 194 ispitanika liječena u HD centrima Splitsko-Dal atinske županije. Liječnici su ispunjavali upitnik o postavkama HD postupka i komorbiditetima,...
PRIMJENA RADIOLOŠKE SNIMKE U ODREĐIVANJU STADIJA SPAJANJA EPIFIZA S DIJAFIZAMA DUGIH KOSTIJU ZGLOBA KOLJENA U PROCJENI PUNOLJETNOSTI U DVIJE RAZLIČITE POPULACIJE
PRIMJENA RADIOLOŠKE SNIMKE U ODREĐIVANJU STADIJA SPAJANJA EPIFIZA S DIJAFIZAMA DUGIH KOSTIJU ZGLOBA KOLJENA U PROCJENI PUNOLJETNOSTI U DVIJE RAZLIČITE POPULACIJE
Frane Mihanović
Važni aspekti forenzične prakse su procjene dobi i razlikovanje pojedinaca nepoznate dobi kao punoljetnike ili maloljetnike. Anteroposteriorna (AP) radiološka snimka zgloba koljena prepoznata je kao anatomsko mjesto za proučavanje dobi u kasnoj adolescenciji. U dvije populacije (Umbrija, Italija i Hercegovina, Bosna i Hercegovina) provedeno je presječno, retrospektivno istraživanje na AP radiološkim snimkama lijevog koljena. Analizirano je ukupno 446 radioloških snimaka...
Peer review content and communication in biomedical journals
Peer review content and communication in biomedical journals
Ketevan Glonti
Aim: This research investigated roles and tasks of peer reviewers in biomedical journals, explored existing communication practices within the peer review process and identified areas for future research. Methods: A scoping review of the literature mapped the roles and tasks of peer reviewers in biomedical journals. The use of qualitative interviews provided insight into journal editors’ understanding of the roles and tasks of peer reviewers and allowed for an in-depth exploration of...

Pages