Pages

SENZITIVNOST PERIFERNIH KEMORECEPTORA TE OBRAZAC AKTIVACIJE SIMPATIČKOG ŽIVČANOG SUSTAVA TIJEKOM ZADRŽAVANJA DAHA PRI RAZLIČITIM VOLUMENIMA PLUĆA U RONILACA NA DAH
SENZITIVNOST PERIFERNIH KEMORECEPTORA TE OBRAZAC AKTIVACIJE SIMPATIČKOG ŽIVČANOG SUSTAVA TIJEKOM ZADRŽAVANJA DAHA PRI RAZLIČITIM VOLUMENIMA PLUĆA U RONILACA NA DAH
Toni Brešković
Trenirani ronioci na dah učestalo su izloženi ponavljanim, izrazitim smanjenjima saturacije arterijske krvi kisikom koji mogu dovesti do poremećaja regulacije kemorefleksa. Iako je voljno zadržavanje daha već ranije opisano kao izraziti simpatoekscitacijski podražaj, obrazac aktiviranja postganglijskih simpatičkih neurona kojima se određuje odgovor simpatičkog živčanog sustava u čovjeka su vrlo malo istraženi. Cilj ove doktorske disertacije je pokazati mogu li učestala,...
Short and long term real-life outcomes in patients with diabetic macular oedema treated with intravitreal aflibercept injections
Short and long term real-life outcomes in patients with diabetic macular oedema treated with intravitreal aflibercept injections
Marko Lukić
Purpose: Randomized controlled clinical trials are driven by time-given protocols defined by strict exclusion and inclusion criteria. As a result, clinical trials provide the best possible outcomes regarding the efficacy and safety of investigational medical products. Nonetheless, the implementation of protocols suggested by clinical trials has been shown as non-pragmatic into standard treatment care. Not following the protocols recommended by clinical trials in our standard routine...
Stanje uhranjenosti i pokazatelji smrtnosti i ponovne hospitalizacije u internističkih bolesnika
Stanje uhranjenosti i pokazatelji smrtnosti i ponovne hospitalizacije u internističkih bolesnika
Tanja Miličević
Cilj istraživanja bio je analizirati rizik za nastanak pothranjenosti internističkih bolesnika i njegov utjecaj na smrtnost, ponovne hospitalizacije i novootkrivene bolesti tijekom dvogodišnjeg praćenja. Također, cilj je bio analizirati i razlike u stanju uhranjenosti, antropometrijskim, biokemijskim i drugim kliničkim obilježjima bolesnika, ovisno o odjelu hospitalizacije. U istraživanje je uključeno 346 ispitanika, dok je u dvogodišnjem praćenju ostalo 218 ispitanika....
TRANSPARENTNOST KLINIČKIH ISPITIVANJA INTERAKCIJA LIJEKOVA REGISTRIRANIH U REGISTRU ClinicalTrials.gov
TRANSPARENTNOST KLINIČKIH ISPITIVANJA INTERAKCIJA LIJEKOVA REGISTRIRANIH U REGISTRU ClinicalTrials.gov
Diana Jurić
Cilj: Iako su interakcije lijekova (engl. drug-drug interactions, DDIs) značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u vezi s lijekovima, ne postoji empirijsko istraživanje cjelovitosti registracije, kvalitete opisa intervencije i izvještavanja o sigurnosti pirmjene istih za klinička ispitivanja interakcija lijekova registrirana u registru ClinicalTrials.gov i objavljena u znanstvenim časopisima. Metodologija: Podatci o obilježjima registracije i štetnim događajima (engl. adverse...
The use of reporting guidelines as an educational intervention for teaching research methods and writing
The use of reporting guidelines as an educational intervention for teaching research methods and writing
Melissa Kathleen Sharp
Poor reporting of biomedical research has been a persistent and prominent problem throughout modern history. In many different scientific fields, study results have failed to be reproduced and replicated, oftentimes due to incomplete reporting. When information is missing about how a study was designed, conducted, and analyzed, researchers and clinicians are unable to use results to inform health policies and clinical care. To address this issue, reporting guidelines (RG) were created to...
ULOGA INTERLEUKINA 6 U RAZVOJU ZLOĆUDNOG TUMORA MOKRAĆNOG MJEHURA
ULOGA INTERLEUKINA 6 U RAZVOJU ZLOĆUDNOG TUMORA MOKRAĆNOG MJEHURA
Marina Degoricija
UVOD Uloga upale u procesu razvoja tumora mokraćnog mjehura slabo je istražena. Kronična upala izazvana infekcijom parazitom Shistosoma haematobium povezana je s nastankom tumora mokraćnog mjehura, a najuspješnija terapija tih tumora temelji se na upalnoj reakciji izazvanoj primjenom BCG-a. Pokazano je kako su jedni od najvažnijih promotora upale u tumorima citokin interleukin 6 (IL6) i transkripcijski faktor STAT3. Uz pomoć mišjeg modela u kojima su tumori mokraćnog mjehura...
USPOREDBA FUNKCIONALNOSTI, TEHNIČKE SIGURNOSTI I POSTRANIČNOG TERMIČKOG OŠTEĆENJA NOVOG I  RABLJENOG VISOKOFREKVENTNO-TITRAJUĆEG REZAČA  PRI LAPAROSKOPSKOJ APENDEKTOMIJI
USPOREDBA FUNKCIONALNOSTI, TEHNIČKE SIGURNOSTI I POSTRANIČNOG TERMIČKOG OŠTEĆENJA NOVOG I RABLJENOG VISOKOFREKVENTNO-TITRAJUĆEG REZAČA PRI LAPAROSKOPSKOJ APENDEKTOMIJI
Jakov Mihanović
Cilj istraživanja: Usporediti postranično termičko oštećenje tkiva crvuljka i klinički ishod laparoskopske apendektomije uporabom novog u odnosu na resterilizirani harmonični skalpel. Ispitanici i metode: Ukupno 100 bolesnika s akutnom upalom crvuljka koji su podvrgnuti laparoskopskoj apendektomiji je uključeno u randomizirani klinički pokus u dvije bolnice. Pomoću računalnog generatora slučajnih brojeva bolesnici su raspoređeni u dvije skupine: u prvoj je korišten novi, a...
UTJECAJ MIKROBIOMA NA MOKRAĆNI MJEHUR I NA RAZVOJ TUMORA MOKRAĆNOG MJEHURA
UTJECAJ MIKROBIOMA NA MOKRAĆNI MJEHUR I NA RAZVOJ TUMORA MOKRAĆNOG MJEHURA
Blanka Roje
Provedena istraživanja pokazala su da mikrobiota utječe na mokraćni mjehur kao i na razvoj tumora mokraćnog mjehura. Uzgoj miševa u sterilnim (akseničnim) uvjetima kao i redukcija mikrobiote antibioticima dovodi do smanjenja mase mokraćnog mjehura te do promjene izražaja gena koji kodiraju proteine izvanstanične tvari i gena koji kontroliraju cirkadijani ritam. Poveznica mikrobiote i cirkadijanog ritma opisana je za druga tkiva, a ovo je prvi opis slične povezanosti u mokraćnom...
Uloga koneksina u međustaničnoj signalizaciji tijekom razvoja ljudskog bubrega i u bubrežnoj 
 patologiji
Uloga koneksina u međustaničnoj signalizaciji tijekom razvoja ljudskog bubrega i u bubrežnoj patologiji
Ivona Kosović
Analiziran je prostorno-vremenski izražaj koneksina (Cx37, Cx40, Cx43 i Cx45), renina, sinaptopodina, nefrina, CD31 i α-SMA u nefronima i JGA ljudskih prenatalnih zdravih bubrega, postnatalnih zdravih bubrega te u bubrezima s nefrotskim sindromom Finskog tipa (CNF). U istraživanju su korištene tehnike dvostruke imunofluorescencije, elektronske mikroskopije i statističkog mjerenja površina ispod krivulje (AUC) histograma intenziteta fluorescencije. Tijekom razvoja bubrega,...
Usporedba bodovnih sustava za procjenu rizika neželjenih kardiovaskularnih ishoda nakon akutnog koronarnog sindroma bez elevacije ST spojnice
Usporedba bodovnih sustava za procjenu rizika neželjenih kardiovaskularnih ishoda nakon akutnog koronarnog sindroma bez elevacije ST spojnice
Ivica Kristić
Cilj disertacije: Cilj ovog istraživanja je usporediti različite bodovne sustave u procjeni dugoročnih neželjenih ishoda u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom bez elevacije ST spojnice (NSTE-AKS). Dodatni cilj je istražiti razlike između spolova u obilježjima i dugoročnim neželjenim ishodima nakon NSTE-AKS. Materijali i metode: Ovo prospektivno istraživanje uključilo je 276 NSTE-AKS bolesnika podvrgnutih koronarnoj angiografiji u Kliničkom bolničkom centru Split...
Usporedba kvalitete i mineralnog sadržaja zuba ranosrednjovjekovne i recentne populacije Južne Hrvatske
Usporedba kvalitete i mineralnog sadržaja zuba ranosrednjovjekovne i recentne populacije Južne Hrvatske
Nedoklan Srđan
Zubi su vrlo važni u istraživanju kako posmrtnih ostataka, tako i kod živih ljudi. Mineralni sastav je osnova zubnog tkiva te svaka promjena koja može utjecati na kristalnu strukturu mijenja i fizičko-kemijska svojstva zuba. Pojam kvalitete zuba može se povezati sa zubima kod kojih kemijska struktura kristala nije promijenjena. U radu su analizirani uzorci zuba posmrtnih ostataka ispitanika iz ranoga srednjeg vijeka s lokacija Naklice-Grebčine i Ostrovica-Greblje (G1), posmrtnih...
Utjecaj ronjenja s komprimiranim zrakom (SCUBA) na moždani protok krvi
Utjecaj ronjenja s komprimiranim zrakom (SCUBA) na moždani protok krvi
Krešimir Čaljkušić
Cilj disertacije: Svrha ovog istraživanja bila je ispitati mogu li se vaskularne promjene u perifernoj i cerebralnoj cirkulaciji izazvane ronjenjem spriječiti oralnim dodavanjem antioksidansa. Nadalje, ispitali smo hipotezu da će promijenjeni hemodinamski parametri nakon zarona SCUBA dovesti do promjena cerebralnog protoka krvi u mirovanju i tijekom vježbanja. Materijali i metode: Ovo kliničko istraživanje provedeno je u Zavodu za integrativnu fiziologiju Medicinskog fakulteta...

Pages