Pages


KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
KLINIČKA I LABORATORIJSKA OBILJEŽJA INTERSTICIJSKIH UPALA PLUĆA LIJEČENIH NA KLINICI ZA INFEKTOLOGIJU KBC-a SPLIT 2014. I 2015. GODINE
Ivan Vlak
Cilj istraživanja: Odrediti klinička i laboratorijska obilježja intersticijske upale pluća, povezanost dobi i spola sa pojavom atipične pneumonije, utvrditi najčešćeg uzročnika intersticijske upale pluća, odrediti duljinu trajanja liječenja i terapiju koja je korištena u liječenju bolesnika oboljelih od intersticijske upale pluća, jesu li i koji su komorbiditeti povezani sa pojavom intersticijske upale pluća te postoji li povezanost između boravka i/ili života u ruralnim...
 IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
IZRAŽAJ KALCIJ/KALMODULIN-OVISNE PROTEIN KINAZE II U DIJABETIČNOJ NEUROPATIJI
Marko Brekalo
Cilj istraživanja: Istražiti mijenja li se izražaj CaMKII u neuronima spinalnih ganglija dijabetičkih štakora dva mjeseca nakon indukcije dijabetesa. Ustroj istraživanja: Prospektivno istraživanje s laboratorijskim životinjama. Mjesto istraživanja: Laboratorij za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu. Eksperimentalne životinje: U istraživanju su korištena 33 štakora: 14 u skupini modela dijabetesa tipa 1 (DM1), 7 u kontrolnoj skupini za model dijabetesa tipa 1...
 KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
KETOACIDOZA U DIABETESU MELLITUSU TIPA 1
Lučana Vicelić
Cilj: Odrediti koncentracije HbA1c u djece s dijabetičnom ketoacidozom i bez nje nakon prve i druge godine od postavljanja dijagnoze. Ustroj istraživanja: Provedena je retrospektivna kohortna studija. Mjesto istraživanja: Istraživanje je provedeno na Kliničkom bolničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split. Sudionici: Djeca hospitalizirana i liječena na Kliničkom odjelu za endokrinologiju, Klinike za dječje bolesti KBC Split, od siječnja...
 NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
NAVIKE SPAVANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU
Ana Šarić
Cilj istraživanja: Do danas je provedeno puno istraživanja o navikama spavanja studenata, međutim većina tih istraživanja pretpostavila je da su navike spavanja svih studenata jednake, bez obzira koji fakultet pohađaju. Ipak, čini se da se studenti medicine razlikuju od drugih studentskih skupina te je upravo cilj ovog istraživanja bio usporediti navike spavanja, navike povezane uz spavanje i životne navike studenata medicine, FESB-a i ekonomije na Sveučilištu u Splitu....
A RETROSPECTIVE STUDY COMPARING ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER IN SPLIT
A RETROSPECTIVE STUDY COMPARING ABIRATERONE ACETATE AND ENZALUTAMIDE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER IN SPLIT
Rinata Farah
Objectives: To retrospectively compare the efficacy of AA and ENZ in the treatment of patients with mCRPC in the post-docetaxel setting in terms of biochemical, radiological and clinical progression free survival (i.e. bPFS, rPFS and cPFS, respectively) and OS in 58 consecutive patients in a single institution. We also evaluated the toxicity of both agents. Methods: A retrospective cohort study using the data collected from patients’ charts in the Department of Oncology and Radiotherapy...
A RETROSPECTIVE STUDY OF RECALCITRANT MACULAR EDEMA FOLLOWING VITREORETINAL SURGERY
A RETROSPECTIVE STUDY OF RECALCITRANT MACULAR EDEMA FOLLOWING VITREORETINAL SURGERY
Pierre Sanchis
Objectives: Macular edema describes the slow and fluctuating accumulation of fluid in the central portion of the retina around the fovea. Intraocular surgery and other different eye conditions can trigger this process. Our study was aimed to determine the impact and persistence of macular edema after pars plana vitrectomy. Materials and methods: A retrospective study was carried out on 91 eyes in 91 patients with past scheduled history of pars plana vitrectomy (PPV) and an age range of 31...
ADHERENCE OF PATIENTS WITH DIABETES AND HYPERTENSION
ADHERENCE OF PATIENTS WITH DIABETES AND HYPERTENSION
Daniel Leidinger
Objectives: The aim of this study was to identify individuals with undiagnosed diabetes/hypertension and those with known but poorly controlled diabetes/hypertension in a large population-based sample from Dalmatia. We further tried to determine characteristics and traits that were associated with a higher degree of adherence. Materials and Methods: We accessed the data of all subjects recruited in the islands of Vis and Korčula, as well as those from the city of Split. The subjects were...
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
ADJUVANTNA RADIOTERAPIJA RAKA PROSTATE
Petra Lepetić
Ciljevi: Primarni cilj ovog diplomskog rada je prikazati rezultate desetogodišnjeg liječenja lokalno uznapredovalog raka prostate ART na Klinici za onkologijui radioterapiju KBC Split u razdoblju od 2003. do 2012. godine. Zanimalo nas je BRFS, MRFS i OS. Ispitanici i metode: Retrospektivno smo obuhvatili 75 pacijenata s lokalno uznapredovalim rakom prostate koji su nakon RP imali povećan rizik ostatne bolesti ili povrata bolesti, a liječeni su u razdoblju od 2003. do 2012. godine na...
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
AKUTNE CRIJEVNE INFEKCIJE DJECE ZBRINUTE NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI U RAZDOBLJU 2012. - 2014. GODINE
Perina Granić
Uvod: Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke o etiologiji akutnih infekcijskih proljeva u djece mlađe od 5 godina zbrinute na Hitnom prijemu (HP) Klinike za Infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split; prikupiti podatke o težini bolesti, stupnju dehidracije i komplikacijama te ih usporediti s podacima o etiologiji i dojenju; utvrditi koja je procjena, težina bolesti ili stvarni stupanj dehidracije bio odlučujući za liječenje u dnevnoj bolnici ili stacionarno...
AKUTNI APENDICITIS U DJECE DO PETE GODINE ŽIVOTA
AKUTNI APENDICITIS U DJECE DO PETE GODINE ŽIVOTA
Josipa Domjanović
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je proučiti kliničke znakove i ishode liječenja djece mlađe od pet godina u kojih je učinjena apendektomija zbog akutnog apendicitisa. Ispitanici i metode: Od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2018. godine, 90 bolesnika mlađih od pet godina u kojih je učinjena apendektomija uključeni su u ovu studiju. Bolesnici su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o intraoperacijskom nalazu neperforiranog (Skupina I; n=32) ili perforiranog...
ALKOHOLIZAM KAO KOMORBIDITETNO STANJE DEPRESIJE
ALKOHOLIZAM KAO KOMORBIDITETNO STANJE DEPRESIJE
Marija Paladin
Uvod i cilj: Istraživanje je provedeno na Klinici za psihijatriju KBC-a Split u razdoblju od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine. Cilj istraživanja u ovom radu je utvrditi broj ili udio bolesnika s istovremeno prisutnim alkoholizmom i depresijom te utvrditi broj bolesnika kod kojih je primarno bila prisutna depresija, a alkoholizam se razvio kasnije (kao komorbiditetno stanje) odnosno utvrditi broj bolesnika kod kojih je kao primarna bolest prisutan alkoholizam, a depresija se razvila...
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ
ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
ALKOHOLIZIRANOST U PROMETNIM NESREĆAMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI OD 2001. DO 2011. GODINE
Antonia Šćepanović
Cilj istraživanja: Utvrditi udio alkoholiziranih među smrtno stradalim vozačima, suvozačima/putnicima, pješacima i biciklistima na području Splitsko-dalmatinske županije u vremenskom razdoblju od 2001. do 2011. godine te ih usporediti s rezultatima sličnih istraživanja iz drugih zemalja. Također je cilj bio utvrditi udio alkoholiziranih s obzirom na spol, dob, godišnje doba i dan u tjednu u svakoj skupini kako bi se provele ciljane mjere za smanjenje alkoholiziranosti, a time i...

Pages