diplomski rad
PRIMARNA ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA SOJEVA HELICOBACTER PYLORI NA LEVOFLOKSACIN U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU OD 2009. – 2013. GODINE

Luciana Tonkić (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet