diplomski rad
UČINAK DUGOTRAJNE TERAPIJE KONTINUIRANIM POZITIVNIM TLAKOM ZRAKA (CPAP) NA PARAMETRE ARTERIJSKE ELASTIČNOSTI I PLUĆNE FUNKCIJE U BOLESNIKA S POREMEĆAJIMA DISANJA TIJEKOM SPAVANJA (APNEJA)

Tanja Miličević (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet