diplomski rad
IZRAVNI VAZODILATACIJSKI UČINCI EKSTRAKTA ZELENOG ČAJA (CAMELLIA SINENSIS)
KAKO RAZLIČITE EKSTRAKCIJSKE METODE MIJENJAJU BIOLOŠKA SVOJSTVA

Tanja Mijačika (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet