diplomski rad
INFEKCIJSKI ENDOKARDITISI OD 1984. DO 2013.
KLINIČKE OSOBINE I TERAPIJA

Mia Martinović (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet