diplomski rad
AMBULANTE ZA LIJEČENJE BOLI U HRVATSKOJ
ORGANIZACIJSKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

Katarina Dogan (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet