diplomski rad
PSIHOLOŠKI PROFIL BOLESNIKA SA STEMI INFARKTOM MIOKARDA KOJI SU PODVRGNUTI PRIMARNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI

Matea Buljubašić (2014)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet