diplomski rad
POSTOPERATIVNA BOL U VASKULARNOJ KIRURGIJI
USPOREDBA PRAKSE SA SMJERNICAMA

Krste Borić (2015)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet