diplomski rad
PROCJENA KVALITETE SPAVANJA U BOLESNIKA KOJI SE PODVRGAVAJU KARDIOKIRURŠKIM ZAHVATIMA S POMOĆU PITTSBURGHOVA UPITNIKA
PRESJEČNA STUDIJA

Josipa Vekić (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet