diplomski rad
TEHNIČKI USPJEH I DUGOROČNE MJERE ISHODA ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA TORAKALNE AORTE TEVAR

Ela Šolić (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet