diplomski rad
BODOVNI SUSTAV PEDIJATRIJSKI INDEKS SMRTNOSTI U BOLESNIKA LIJEČENIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA DJECE
PRESJEČNA STUDIJA

Petra Šimac (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet