diplomski rad
ZNAČAJ ODREĐIVANJA PANELA PET GENA TROMBOFILIJE ZA ODABIR TERAPIJE TROMBOZA
PRESJEČNA STUDIJA

Nikola Pavlinović (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet