diplomski rad
UČESTALOST I OBILJEŽJA PREEKLAMPSIJE U VIŠEPLODNIM TRUDNOĆAMA ZANESENIM SPONTANO I NAKON MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE
RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE

Anđela Mišerda (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet