diplomski rad
BOLNIČKA SMRTNOST U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA PRIJE I NAKON UVOĐENJA PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE U SPLITU

Dino Mirić (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet