diplomski rad
TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU INFEKCIJA UZROKOVANIH BAKTERIJOM Pseudomonas aeruginosa U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KBC SPLIT

Lena Milosavljević (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet