diplomski rad
POVEZANOST GENETSKIH MUTACIJA S KOMPLIKACIJAMA TRUDNOĆA U ŽENA KOJE SU PRIMALE NISKOMOLEKULARNI HEPARIN U KBC-u SPLIT (2010. - 2012.)
RETROSPEKTIVNA STUDIJA

Ante Erceg (2013)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet