diplomski rad
HIPERURICEMIJA KAO ČIMBENIK RIZIKA U ELEKTIVNIH KARDIOKIRURŠKIH PACIJENATA
RETROSPEKTIVNA STUDIJA

Dominik Raos (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet