diplomski rad
USPOREDBA PERKUTANE I KLASIČNE TRAHEOTOMIJE U ŽIVOTNO UGROŽENIH BOLESNIKA

Jelena Jukić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet