diplomski rad
UČESTALOST CERVIKALNIH INTRAEPITELNIH NOVOTVORINA (CIN) U ADOLESCENTICA I MLADIH ŽENA U ODNOSU NA NJIHOVE STAVOVE PREMA SPOLNOM ZDRAVLJU

Nina Ančić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet