diplomski rad
USPOREDBA SOMATOSENZORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA MEDIJANOG ŽIVCA IZMEĐU DEVETNAESTOGODIŠNJIH NOGOMETAŠA I NJIHOVIH VRŠNJAKA KOJI SE NE BAVE ŠPORTOM
PRESJEČNA STUDIJA

Josipa Paić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet