diplomski rad
RIZIČNI ČIMBENICI NASTANKA INFEKCIJA U PEDIJATRIJSKOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KLINIČKOGA BOLNIČKOGA CENTRA SPLIT, U GODINI 2010.

Ana Maljić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet