diplomski rad
GLOBUS PHARYNGEUS - SIMPTOM POREMEĆAJA FUNKCIJE I VOLUMENA ŠTITNJAČE ILI LARINGOFARINGEALNOGA REFLUKSA?
PROSPEKTIVNA STUDIJA

Ana Bubić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet