diplomski rad
USPOREDBA RADIOGRAFSKIH I SONOGRAFSKIH NALAZA U BOLNOM RAMENU UPALNE I NEUPALNE ETIOLOGIJE
PRESJEČNA STUDIJA

Ivan Šimundža (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet