diplomski rad
FARMAKOTERAPIJSKO LIJEČENJE NESANICE U SHIZOFRENIH BOLESNIKA NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KBC-a SPLIT
USPOREDBA USPJEŠNOSTI LIJEČENJA TERAPIJOM OSNOVNE BOLESTI I PRIMJENOM HIPNOTIKA

Josipa Lukač (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet