diplomski rad
TUMORSKI BILJEG CA125 KAO POKAZATELJ PREŽIVLJENJA U BOLESNICA SA ZLOĆUDNIM OVARIJSKIM TUMOROM

Franka Letinić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet