diplomski rad
UTJECAJ ORDINACIJE BISFOSFONATA NA UČINKOVITOST I TOKSIČNOST TERAPIJE TIROZIN-KINAZNIM INHIBITORIMA U LIJEČENJU BOLESNIKA S KOŠTANIM PRESADNICAMA RAKA BUBREGA

Ana Kotarac (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet