diplomski rad
KORELACIJA IZRAŽENOSTI OLIGOKLONSKIH VRPCA U NOVODIJAGNOSTICIRANIH BOLESNIKA OD MULTIPLE SKLEROZE S TEŽINOM KLINIČKE SLIKE

Ivana Erceg (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet