diplomski rad
USPOREDBA RANIH POSLIJEOPERACIJSKIH ISHODA U DVIJE RAZLIČITE KIRURŠKE OPERACIJSKE TEHNIKE KOMBINIRANOG ZAHVATA AORTO-KORONARNOGA PREMOŠTENJA I ZAMJENE AORTALNOGA ZALISTKA

Matija Borić (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet