diplomski rad
POLIMORFIZAM GENA ENDOTELNE SINTAZE DUŠIČNOG MONOKSIDA RS1800779 I NJEGOVA POVEZANOST S NASTANKOM PERINATALNOG HIPOKSIČNO-ISHEMIJSKOGA OŠTEĆENJA MOZGA

Benjamin Benzon (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet