diplomski rad
UTJECAJ DUGODJELUJUĆIH I PERORALNIH ANTIPSIHOTIKA NA REHOSPITALIZACIJU SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Željka Pandža (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet