diplomski rad
UTJECAJ SOCIJALNIH ČINITELJA NA POVEĆANJE KOMORBIDITETA U OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOGA STRESNOGA POREMEĆAJA

Silvana Dilber (2012)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet