diplomski rad
ISPITIVANJE DJELOVANJA INHIBITORA RNAZEH2A NA STANICE KARCINOMA MOKRAĆNOG MJEHURA

Senka Brajičić (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Medicinska kemija i biokemija