diplomski rad
PODUDARNOST PROGNOSTIČKIH I PREDIKTIVNIH FAKTORA U BIOPTIČKIM I RESEKCIJSKIM UZORCIMA KARCINOMA DOJKE

Monika Čikeš (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Patologija