diplomski rad
UPOTREBA BUBREŽNOG NADOMJESNOG LIJEČENJA U KARDIOKIRURŠKIH BOLESNIKA
RETROSPEKTIVNA STUDIJA

Ivana Marelja (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Anesteziologija i intenzivna medicina