diplomski rad
PLAZMATSKE KONCENTRACIJE ADROPINA I PARAMETRI METABOLIZMA GLUKOZE U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIPA 2 LIJEČENIH LIRAGLUTIDOM

Katarina Šuta (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Patofiziologija