diplomski rad
POSTRANIČNO TERMIČKO OŠTEĆENJE MEZENTERIOLA I BAZE CRVULJKA U LAPAROSKOPSKOJ APENDEKTOMIJI U DJECE
USPOREDBA HARMONIČNOG REZAČA (Ultracision™ ), SUSTAVA ZA BIPOLARNU KOAGULACIJU (LigaSure™) I SUSTAVA ZA TERMALNU LIGACIJU (MiSeal™)

Josip Katić (2015)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet