diplomski rad
PREŽIVLJENJE BOLESNIKA S MIŠIĆNONEINVAZIVNIM RAKOM MOKRAĆNOG MJEHURA LIJEČENIH INTRAVEZIKALNOM PRIMJENOM BACILLUS CALMETTE-GUERIN TERAPIJE PREMA SWOG I REDUCIRANOJ SWOG SHEMI

Zdenko Tomić (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Interna medicina