diplomski rad
PROVJERA TOČNOSTI FORMULA ZA FUNKCIONALNI KAPACITET MOKRAĆNOG MJEHURA POMOĆU VRIJEDNOSTI DOBIVENIH DIREKTNOM RADIONUKLIDNOM CISTOGRAFIJOM U DJECE

Daniela Veljačić (2016)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Pedijatrija