diplomski rad
MUTACIJA GENA KRAS I NRAS U DESNOSTRANOM I LIJEVOSTRANOM KARCINOMU DEBELOG CRIJEVA PACIJENATA LIJEČENIH U KBC-u SPLIT OD 2014. DO 2017. GODINE

Marija Babić (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Patologija