diplomski rad
USPOREDBA AGONISTIČKIH I ANTAGONISTIČKIH PROTOKOLA U PACIJENTICA S LOŠIM ODGOVOROM JAJNIKA NA PRETHODNU STIMULACIJU

Marija Bušić (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Ginekologija i porodništvo