diplomski rad
TREND KRETANJA SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U REPUBLICI HRVATSKOJ U DVADESETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU OD 1996. DO 2015. GODINE

Danijel Antonio Grubišić (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Javno zdravstvo