diplomski rad
PRIMJENA DIJAGNOSTIČKIH UPITNIKA ZA RANO OTKRIVANJE POSTOPERATIVNOG DELIRIJA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA NAKON KARDIOKIRURŠKIH ZAHVATA

Matej Ivanda (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Anesteziologija i intenzivna medicina