diplomski rad
TROMBOTIČNA MIKROANGIOPATIJA U DJECE
UZROCI, DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE, PRAĆENJE I ISHOD

Ivona Kosović (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Pedijatrija