diplomski rad
POSTKARDIOTOMIJSKI ECMO U KARDIOKIRURŠKOJ JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
INDIKACIJE, PRIKAZ TEHNIKE I BOLESNIKA

Anja Mandarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Anesteziologija i intenzivna medicina