diplomski rad
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST OMJERA TLAKOVA NA RUKAMA I NOGAMA KAO RIZIKA ZA RANU I KASNU KARDIOVASKULARNU SMRTNOST

Željana Milin (2015)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet