diplomski rad
USPOREDBA UČINKOVITOSTI VIZUALNO-TAKTILNE METODE, UREĐAJA DIAGNODENT I RENDGENSKIH SNIMAKA U OTKRIVANJU OKLUZALNIH KARIJESNIH LEZIJA

Dino Caktaš (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Endodoncija i restaurativna dentalna medicina