diplomski rad
PROCJENA CITOGENETSKIH OŠTEĆENJA U STANICAMA ORALNE SLUZNICE KOD DENTALNIH TEHNIČARA

Ivana Jurković (2017)
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Endodoncija i restaurativna dentalna medicina